IGASSE KODUSSE, KONTORISSE, ASUTUSSE, ETTEVÕTTESSE EURONÕUETELE  VASTAV ELEKTRIPAIGALDIS

Paljudes kodudes, kontorites, asutustes, ettevõtetes on käesoleval ajal kasutusel vanad elektripaigaldised, millised võivad olla ohtlikud nende kasutajatele siis, kui rikke korral nad ei taga elektripaigaldise või elektriseadme õigeaegset automaatset väljalülitamist.
 Miks on vajalik rikkevoolukaitselüliti ?
Toome ühe näite igapäevaelust. Heameelega ostetakse odava hinnaga kasutatud kodumasinaid – nad ju töötavad ja väljanägemine on korralik. Tavaliselt ei esitata küsimust, et miks selle kodumasina endine omanik seda kodumasinat ise enam ei kasuta ? Põhjuseid võib olla mitmeid kuid kindlasti on üheks põhjuseks asjaolu, et selle kodumasina elektriseadmetes on isolatsioonirike ja selle kodumasina endisel omanikul on kodus euronõuetele vastav elektripaigaldis, kus on rikkevoolukaitselüliti, mis reageerib isolatsioonirikkele kodumasinas ja lülitab selle kodumasina koheselt välja.
Kui puudub rikkevoolukaitselüliti, siis olgu öeldud, seade võib töötada, sest isolatsioonirike ei pruugi põhjustada elektriseadme töötamisel häireid, kuid võib esile kutsuda surmava elektrilöögi ja/või tekitada tulekahju.

JUHUL, KUI ELAMUS ON VANA PINGESÜSTEEM 3X220V, PEAKS ESIMESEL VÕIMALUSEL ÜLE MINEMA UUELE PINGTSÜSTEEMILE 3X380V, SEST VANAS PINGESÜSTEEMIS PUUDUB ÜHITATUD KAITSE- JA NEUTRAALJUHT (PEN). SEETÕTTU EI OLE VÕIMALIK KASUTADA   RIKKEVOOLUKAITSELÜLITIT, MILLE TÖÖLE RAKENDUMISEKS ON VAJALIK NEUTRAALJUHT (N), MIS ILMTINGIMATA LAHUTATAKSE ENNE RIKKEVOOLUKAITSELÜLITIT KAITSEJUHIST (PE).

Pakume elektritööde teostamist uuele pingesüsteemile üleminekul - teenuse juurde kuulub mõõdistamine ja kogu dokumentatsiooni vormistamine.